Wat is teamcoaching?

Bij teamcoaching staat het functioneren van het team centraal.

De teamcoach zorgt er op een constructieve manier voor dat de pijnpunten in de samenwerking en de communicatie op tafel komen. Dat hier een dialoog over plaatsvindt.
En nieuwe stijlen uitgeprobeerd worden. 

Ook ontwikkelt de teamcoach de vaardigheden van het team die horen bij de  volgende volwassenheidsfase van het team.
Het gaat hier onder andere over effectieve communicatie, het geven van feedback en het omgaan met verschillen.

Ervaringen van klanten

Dorien is in staat in een korte sessie naar boven te halen wat er speelt binnen een groep. Hierbij schuwt zij de discussie niet waardoor de oorzaak op tafel komt en uitgesproken kan worden.
Andrew Hoornsman
Productiemanager bij Tata Steel
Door de gesprekken onder leiding van Dorien ontstond er onderling erkenning en begrip. Ik voelde me gehoord door de ander. In het team kwam er rust en er ontstond een werkbare situatie.
Anoniem
lid van een team met een conflict

... en wat levert het op?

Er ontstaat:

inzicht, begrip, verbinding, nieuwe werkwijzen, meer vertrouwen en energie en een gezamenlijke focus. Bij coaching van management teams ontstaat er een duiderlijker richting en meer rust in de organisatie. 

3 x groei:

In de teamtrajecten snijdt het mes aan meer kanten: individuen groeien, de kwaliteit van de samenwerking in het team neemt toe, waardoor resultaten versneld opgeleverd worden voor de organisatie

Voordeel:

Groot voordeel van teamcoaching is dat de hele groep samen verandert. Niemand hoeft te worden ‘bijgepraat’ of ‘meegenomen’. Iedereen is immers deelgenoot van het proces.

OK, ik wil starten!

Soms is er Méér nodig

onderzoek en analyse

Soms is er meer nodig dan teambijeenkomsten alleen. Bijvoorbeeld als er veel gebeurd is in de organisatie of in het team. Of als er veel onduidelijkheden zijn zoals over de functies, de wijze van samenwerking in het team of de gewenste resultaten. In dat geval kunnen interviews en een analyse nodig zijn om zicht te krijgen op de problemen en de mogelijke oplossingen. Work to Change heeft de nodige ervaring in het onderzoeken en analyseren van complexe (team)situaties in organisaties. 

Management coaching

Daarnaast is er soms behoefte aan individuele coaching van de leider van het team. Deze management coaching vindt dicht op de werkvloer plaats en kan in combinatie met teamcoaching betekenen dat de ontwikkeling van het team versnelt. Work to Change heeft inmiddels tientallen managers gecoached op weg naar meer effectiviteit. 

WORK TO CHANGE

 

Nanningh Cloecklaan 4

2061 DB Bloemendaal

 

Tel. 06 152 90 420

 

info@worktochange.nl

STIR_LOGO_BM_BLAUW

Work to Change heeft het onafhankelijke keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland: STIR. 

❂  CORONA ❂

Ook (juist!) in tijden van Corona is er behoefte met het team bijeen te komen. Elkaar eens goed in de ogen te kunnen kijken. Samen gaan we op zoek naar een geschikte locatie hiervoor.